Tin tức - Sự kiện

Khai mạc Hội nghị toàn quốc về phòng, chống tham nhũng

Hôm nay (25/6), Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng được tổ chức tại Hà Nội nhằm đánh giá một cách sâu sắc, toàn diện những kết quả đạt được, cũng như chỉ rõ những tồn tại, hạn chế về công tác phòng, chống tham nhũng sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm từ nay đến hết nhiệm kỳ và cho cả nhiệm kỳ tới.
Ngày 25/06/2018   |Xem tiếp

NHNN thắt chặt hoạt động mua trái phiếu doanh nghiệp

Ngày 18/06/2018 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 15/2018/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư số 22/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016 quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua trái phiếu doanh nghiệp.
Ngày 20/06/2018   |Xem tiếp