07/09/2017 12:09
Xem với cỡ chữ

Ngân hàng MB và VPBank tăng vốn điều lệ

Ngày 31/8/2017, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản chấp thuận tăng vốn điều lệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội (MB) và Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).

Cụ thể, NHNN chấp thuận MB tăng vốn điều lệ từ 17.127.409.090.000 đồng lên 18.155.053.630.000 đồng theo Phương án đã được Đại hội đồng cổ đông của MB thông qua.
VPBank tăng vốn điều lệ từ 14.059.086.350.000 đồng lên 15.706.230.150.000 đồng bằng hình thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư trong và ngoài nước../..

Trần Hải theo sbv.gov.vn

Tìm theo ngày :