13/09/2017 12:09
Xem với cỡ chữ

Doanh nghiệp công nghệ cao được ưu đãi về tín dụng đầu tư

Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định số 3318/QĐ-BTC phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

Theo đó, mục tiêu chung được đặt ra cho Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2025 là trở thành Vùng công nghiệp phát triển theo hướng hiện đại, phát triển công nghiệp Vùng gắn với khoa học công nghệ, sản phẩm công nghiệp của Vùng có chất lượng, khả năng cạnh tranh và giá trị gia tăng cao. Giai đoạn 2026-2035, các sản phẩm của công nghiệp của Vùng có thương hiệu uy tín, đáp ứng được tiêu chuẩn của các nước phát triển.
Để thực hiện mục tiêu chung nói trên, bản Quy hoạch đã xác định một loạt các mục tiêu cụ thể cùng với các định hướng và giải pháp thực hiện. Trong đó, đáng chú ý là việc cho phép các doanh nghiệp phát triển sản xuất sản phẩm công nghệ cao được vay vốn ưu đãi tới 85% vốn từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam theo Luật Công nghệ cao và Chương trình phát triển sản phẩm công nghệ cao của Chính phủ.
Được biết, theo quy định hiện hành tại Nghị định số 32/2017/NĐ-CP ngày 31/3/2017 của Chính phủ, mức vốn cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước tối đa đối với mỗi dự án thông thường bằng 70% tổng mức vốn đầu tư của dự án (không bao gồm vốn lưu động)./.

Ban CSPT - VDB

Tìm theo ngày :