Cho vay vốn nước ngoài

Hoạt động cho vay lại vốn ODA của NHPT:

Một trong những chức năng, nhiệm vụ của Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) là thực hiện quản lý cho vay lại vốn nước ngoài của Chính phủ theo ủy quyền của Bộ Tài chính. Qua hơn 23 năm thực hiện chức năng cho vay lại vốn nước ngoài, NHPT luôn giữ vai trò cơ quan cho vay lại ODA lớn nhất của Chính phủ tại Việt Nam, được Bộ Tài chính chỉ định là cơ quan kiểm soát chi vốn ODA cho vay lại và là một đầu mối quan trọng tham gia tư vấn cho Chính phủ trong việc xây dựng cơ chế chính xác về thu hút, quản lý, thẩm định, cho vay và giải ngân vốn ODA. Hiện tại, NHPT thực hiện quản lý 440 dự án với tổng số vốn cam kết là 14.545,17 triệu USD, chiếm 60% nguồn vốn ODA của Việt Nam.

Nguồn vốn nước ngoài được đầu tư vào dự án thuộc lĩnh vực khuyến khích của Chính phủ: cơ sở hạ tầng, năng lượng, sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, chế biến khai thác thủy sản,.. hỗ trợ đối tượng thuộc diện cần ưu tiên như doanh nghiệp vừa và nhỏ, vùng sâu, vùng xa đặc biệt khó khăn...

Hiện nay, nhiệm vụ cho vay lại vốn nước tại NHPT đang được thực hiện theo các hình thức: (1) Quản lý ODA cho vay lại thông thường (Bộ Tài chính ủy quyền NHPT cho vay lại theo từng dự án; (2) Quản lý các chương trình tín dụng vốn nước ngoài/ Quỹ quay vòng có mục tiêu; (3) Quản lý cho vay vốn ODA của chính phủ Việt Nam ra nước ngoài.

Các dự án, trọng điểm Quốc Gia NHPT quản lý cho vay lại từ nguồn vốn nước ngoài, không chịu rủi ro tín dụng bao gồm: Dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (vốn ADB 1.087 triệu USD), Nhà máy nhiệt điện Phả Lại (596,9 triệu USD), Dự án đường cao tốc Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây (vốn ADB, JICA: 546 triệu USD), Nhiệt điện Phú Mỹ (vốn JICA 507,6 triệu USD), Nhà máy thủy điện Hàm Thuận Đa Mi (vốn JICA 435 triệu USD), Dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành (vốn ADB 350 triệu USD), Đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (vốn Hàn Quốc 200 triệu USD), Phát triển sân bay Tân Sơn Nhất (vốn JICA 186 triệu USD)...

Các chương trình, Quỹ quay vòng vốn nước ngoài cho vay lại theo ủy quyền của Bộ Tài chính, NHPT chịu rủi ro tín dụng đang được NHPT thực hiện như: Quỹ đầu tư ngành giống vốn Đan Mạch; Quỹ Phà vốn Đan Mạch; Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ vốn vay KfW Đức; Quỹ quay vòng cấp nước đô thị vay vốn WB; Dự án đầu tư cấp nước Phần Lan; Chương trình cấp nước Đồng bằng sông Cửu Long vốn AFD; Chương trình sử dụng hiệu quả, tiết kiệm năng lượng và phát triển năng lượng tái tạo vốn JICA và Hạn mức tín dụng đầu tư dự án nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường do thay đổi khí hậu vốn EIB.

Bên cạnh việc quản lý vốn ODA của các nước tài trợ cho Việt Nam, NHPT cũng quản lý, cho vay 02 dự án ODA của Việt Nam ra nước ngoài với số vốn cam kết 68,8 triệu USD, dư nợ tương đương 878,89 tỷ đồng.

Khách online:19683
Lượt truy cập: 12992632