15 năm VDB
Ngày 30/11/2021, Hội đồng Quản trị NHPT ban hành Quyết định số 344/QĐ-NHPT về việc tặng Bằng khen NHPT cho các cá nhân và tập thể nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập NHPT (19/5/2006 – 19/5/2021).
Ngày 02/12/2021   |Xem tiếp
Ngày 26/11/2021, tại trụ sở cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam, thay mặt tập thể cán bộ, người lao động, đoàn viên công đoàn, Tổng Giám đốc - Chủ tịch Công đoàn NHPT Đào Quang Trường và Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy NHPT Nguyễn Gia Thế đã chuyển trao số tiền 630 triệu đồng để ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Ngày 26/11/2021   |Xem tiếp
Ngày 14/7/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1208/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
Ngày 02/11/2021   |Xem tiếp
Ngày 27/9/2021, NHPT đã ban hành Quyết định số 280/QĐ-NHPT về việc tặng giấy khen đối với tập thể cá nhân năm 2020.
Ngày 29/09/2021   |Xem tiếp
Ngày 27/9/2021, NHPT đã ban hành Quyết định số 279/QĐ-NHPT về việc tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp NHPT” năm 2020.
Ngày 29/09/2021   |Xem tiếp
Ngày 27/9/2021, NHPT đã ban hành Quyết định số 278/QĐ-NHPT về việc công nhận gương người tốt việc tốt năm 2020.
Ngày 29/09/2021   |Xem tiếp
Đặng Thị Hương Thảo, chi nhánh NHPT Ninh Bình (Bài đạt giải Ba - Cuộc thi viết về 15 năm thành lập VDB - Bài viết đã được biên tập phù hợp đăng trên Tạp chí HTPT)
Ngày 30/06/2021   |Xem tiếp
Nguyễn Phước Tài, Chi nhánh NHPT Kiên Giang (Bài đạt giải Ba - Cuộc thi viết về 15 năm thành lập NHPT)
Ngày 30/06/2021   |Xem tiếp
Hoàng Mai Hiền, Chi nhánh Ngân hàng phát triển Ninh Bình (Bài đạt giải Ba - Cuộc thi viết về 15 năm thành lập VDB - Bài viết đã được biên tập phù hợp đăng trên Tạp chí HTPT)
Ngày 30/06/2021   |Xem tiếp
Nguyễn Cảnh Hiệp, Ban Kế hoạch - Nguồn vốn (Bài đạt giải Nhì - Cuộc thi viết về 15 năm thành lập VDB - Bài viết đã được tác giả biên tập phù hợp đăng trên Tạp chí HTPT)
Ngày 30/06/2021   |Xem tiếp
Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online:20182
Lượt truy cập: 12993390