08/11/2021 15:45
Xem với cỡ chữ

Tặng bằng khen cho cá nhân có thành tích trong công tác phòng chống dịch Covid-19

Ngày 05/11/2021, Hội đồng Quản trị NHPT ban hành Quyết định số 322/QĐ-NHPT về việc tặng bằng khen NHPT.
Theo đó NHPT tặng Bằng khen cho cá nhân Hoàng Trung Kiên – Chuyên viên phòng Hành chính – Quản lý nhân sự, Chi nhánh NHPT khu vực Cần Thơ đã có thành tích trong công tác phòng chống dịch Covid-19.
Trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 9/2021, thành phố Cần Thơ áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, ngoài việc thực hiện tốt phòng dịch cho bản thân và gia đình, hoàn thành tốt công tác chuyên môn tại đơn vị Hoàng Trung Kiên tranh thủ thời gian để hoạt động công tác thiện nguyện, góp một phần công sức tham gia hỗ trợ cho lực lượng công tác tuyến đầu phòng chống dịch và giúp đỡ cho bệnh nhân nghèo, cho các hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh kéo dài.
Hoàng Trung Kiên thành lập nhóm từ thiện riêng hoạt động từ năm 2019 đến nay. Khi có người bệnh, hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ, nhóm liên hệ nhân viên bệnh viện, cán bộ chính quyền địa phương hỗ trợ cung cấp thông tin để đăng bài viết vận động trên mạng xã hội và kết nối với các cán bộ công tác xã hội ở các phường, xã, bệnh viện, hỗ trợ trao tiền hoặc quà, giúp đỡ kịp thời cho người bệnh, hoàn cảnh khó khăn, Việc làm của nhóm đã góp phần lan tỏa việc làm thiết thực, ý nghĩa nhân văn trong cuộc sống, mang lại lợi ích cho người dân, cộng đồng và xã hội.
Theo QĐ 322/QĐNHPT
Tìm theo ngày :

Khách online:20749
Lượt truy cập: 12994205